İkitərəfli münasibətlərin yaradılması haqqında məlumat

Almaniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir (12 yanvar 1992-ci il). İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin 20 fevralında qurulmuşdur. 1992-ci ilin 2 sentyabrında Azərbaycanın Almaniyada, 22 sentyabrda isə Almaniyanın Azərbaycanda səfirlikləri açılmışdır. Azərbaycanın Qərbi Avropada ilk səfirliyi məhz Almaniyada açılmışdır.