Konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun dərəcələri
Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasında Səfirliyində aparılan konsul əməliyyatları  üçün dövlət rüsumunun dərəcələri
Sıra sayı Konsul əməliyyatlarının adı Dövlət rüsumunun məbləği
  ABŞ dolları ilə Avro ilə ekvivalenti (Avronun ABŞ dollarına məzənnəsi və avronun ABŞ dollarına konvertasiya xərcləri nəzərə alınmaqla) 
1 16.1.2.ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə    55 53
2 16.1.3. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə   40 39
3 16.1.6. birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün   20 19
4 16.1.6. birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün -Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin vətəndaşlarına     35
5 16.1.6. tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün    20 19
6 16.1.6. tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün - Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin vətəndaşlarına     35
7 16.1.7. çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün    350 335
8 16.1.7. çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün - Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin vətəndaşlarına     35
9 16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə     400 383
10 16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə     40 39
11 16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nikahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə   50 48
12 16.3.6. doğum, ölüm, nikah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin,əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə   20 19
13 16.3.7. xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nikahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə   30 29
14 16.4.1.2. ölkə xaricində sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə  (hər sənəd üçün)     25 24
15 16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə görə     50 48
16 16.6.4. təhsil, əmək,VVAQ sənədlərinin surətini, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə   20 19
17 16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə  (hər sənəd üçün)   60 58
18 16.6.7. sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə  (hər sənəd üçün)-xarici dillərdən   20 19
19 16.6.7. sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə  (hər sənəd üçün) -xarici dillərə   40 39
20 16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə   20 19

Son yenilənmə tarixi: 07.10.2019