Nikahın pozulmasına dair Almaniya Federativ Respublikası məhkəmələrinin qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tanınması qaydaları

Nikahın pozulmasına dair Almaniya Federativ Respublikası məhkəmələrinin qərarlarının Azərbaycan Respublikasında tanınması üçün zəruri olan sənədlər aşağıdakılardır:

  • Qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı üst məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməli və Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı Səfirliyində leqallaşdırılmalıdır (Leqallaşdırılma üçün tələb edilən 19 Avro məbləğində dövlət rüsumunun səfirliyin konsulluq bölməsinin bank hesabına küçürülməsini təsdiq edən qəbz əlavə edilməlidir).
  • Qeyd edilən qərar andlı tərcüməçi tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək möhür ilə təsdiqləndikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı Səfirliyində təsdiq edilməlidir (Tərcümənin təsdiqi üçün tələb edilən 9 Avro məbləğində dövlət rüsumunun səfirliyin konsulluq bölməsinin bank hesabına küçürülməsini təsdiq edən qəbz əlavə edilməlidir).
  • Vəsatət
  • Pasportun nüsxəsi.
  • Müvafiq cavabın ərizəçinin ünvanına göndərilməsi üçün üzərində ünvanınız yazılmış müvafiq zərf və 5 avro məbləğində poçt markası. 

 

Bankverbindung:
Botschaft der Republik Aserbaidschan
COMMERZBANK, Konto No: 26 61 53 601, BLZ: 100 40 000
IBAN:DE73100400000266153601

Son yenilənmə tarixi: 09.06.2020

Arxiv üzrə axtarış